Harriton M265W: Ladies' 5.6 oz. Easy Blend(tm) Polo